مقایسه چیتگر شمالی و چیتگر جنوبی

چیتگر شمالی یا جنوبی برای خرید آپارتمان و زندگی بهتر است؟

پس از پیشرفت منطقه 22 تهران به عنوان آخرین محدوده قابل ساخت در قسمت غرب تهران و گسترش این منطقه، این محدوده به 2 بخش چیتگر شمالی و جنوبی تقسیم بندی شد که تعریف این محدوده بارها تغییر کرده است و علت آن همانطور که اشاره نمودیم گسترش این منطقه است. در گذشته تعریف محدوده …

چیتگر شمالی یا جنوبی برای خرید آپارتمان و زندگی بهتر است؟ ادامه مطلب »