پهنه c پروژه چیتگر ارتش پهنه سی

پهنه c: پروژه چیتگر ارتش پهنه سی

پهنه c یا نارنجستان یکی از 4 پهنه شهرک چیتگر است که در آن پروژه های چیتگر ارتش در حال اجرا میباشد. این پهنه در جوار بلوار پژوهش قرار گرفته است و ورودی اولیه این شهرک است. در حال حاضر تعاونی های مختلف ارتش در پهنه c در حال ساخت و ساز میباشند که نوع …

پهنه c: پروژه چیتگر ارتش پهنه سی ادامه مطلب »