پروژه پزشکان 1

پروژه پزشکان 1 و 2 واقع در مروارید شهر منطقه 22

پروژه پزشکان 1 و 2 توسط تعاونی عرش گستر همت در حال اجرا می باشند که در این مطلب به بررسی هر 2 پروژه می پردازیم و جزئیات هر یک را جداگانه بیان خواهیم نمود. پروژه پزشکان 1 در شمال اتوبان همدانی در غربی ترین نقطه مروارید شهر، در انتهای آن قرار دارد که در …

پروژه پزشکان 1 و 2 واقع در مروارید شهر منطقه 22 ادامه مطلب »