پروژه های شهرک گلستان در منطقه 22 

معرفی پروژه های شهرک گلستان در منطقه 22 تهران

شهرک گلستان در منطقه 22 تهران نام منطقه ای است که تحت عنوان چیتگر نیز شناخته میشود و در واقع یکی از محله های منطقه 22 تهران است که در حال حاضر هم وسیع ترین منطقه به شمار می آید و هم به دلیل قرارگیری در طرح تفصیلی شهرداری تهران دارای بیشترین آمار ساخت و …

معرفی پروژه های شهرک گلستان در منطقه 22 تهران ادامه مطلب »