تعاونی ابنیه آکام (شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام)

تعاونی ابنیه آکام (شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام)

تعاونی ابنیه آکام با نام کامل شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام یکی از شرکت های سازنده در منطقه 22 تهران چیتگر است که تا کنون 5 پروژه معرفی نموده است و چند پروژه را تکمیل نموده و مابقی را در حال ساخت دارد. این شرکت ماهیت تعاونی دارد و در تاریخ 1396/11/30 تاسیس شده …

تعاونی ابنیه آکام (شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام) ادامه مطلب »