نقشه فاصله مروارید شهر

نقشه هوایی مروارید شهر: بررسی آخرین تغییرات از روی نقشه

مروارید شهر در حال حاضر جدیدترین منطقه در حال ساخت تهران است که در منطقه 22 تهران واقع شده است. این محدوده به دلیل قرار گرفتن در طرح تفصیلی شهرداری و همچنین فضای ساخت زیاد در حال حاضر پروژه های ساختمانی زیادی را در حال اجرا دارد. مروارید شهر در حال حاضر به 2 قسمت …

نقشه هوایی مروارید شهر: بررسی آخرین تغییرات از روی نقشه ادامه مطلب »