چیتگر بهتر است یا پردیس

چیتگر بهتر است یا پردیس: مقایسه آینده سرمایه گذاری

چیتگر در منطقه 22 تهران و در غربی ترین نقطه تهران قرار گرفته است و پردیس 15 امین شهرستان تهران در شرق است که نزدیکترین نیز به تهران میباشد. این 2 نقطه در مقابل یکدیگر قرار دارند و شرایط زندگی و سرمایه گذاری در هر کدام متفاوت است. در چیتگر ساخت و ساز عمده توسط …

چیتگر بهتر است یا پردیس: مقایسه آینده سرمایه گذاری ادامه مطلب »