معتبرترین پروژه های چیتگر

معتبرترین پروژه های چیتگر: بررسی اعتبار و معرفی

در حال حاضر نوسازترین منطقه تهران که دارای بیشترین پروژه های ساختمانی در حال ساخت میباشد چیتگر است . این محدوده آخرین منطقه ضمیمه شده به شهرداری تهران است که از سویی دیگر وسیع ترین نیز میباشد و مالکیت عمده زمین های آن در اختیار ارگانهای دولتی علی الخصوص ارتش بوده است . به همین …

معتبرترین پروژه های چیتگر: بررسی اعتبار و معرفی ادامه مطلب »