مشکلات چیتگر شمالی و مقایسه با محله های هم قیمت

یکی از مواردی که امروز بیش از پیش برای ساکنان چیتگر شمالی مشکل ساز شده است پیشرفت مناطق هم جوار نسبت به این منطقه است در حالیکه از نظر قیمت رشد چندانی نداشته و در واقع با محله های هم قیمت اطراف از نظر کیفیت و محیط شهری تفاوت بسیاری پیدا نموده است. چیتگر شمالی …

مشکلات چیتگر شمالی و مقایسه با محله های هم قیمت ادامه مطلب »