آشنایی با مزایای پیش خرید آپارتمان و فرصت ها

اگر از سازنده ها سوال بپرسید به شما خواهند گفت که با تورم موجود در اقتصاد کشور پیش خرید کنندگان آپارتمان همیشه افرادی هستند که سود کرده و پیش فروش کنندگان در این معامله ضرر میکنند و این بستگی به این دارد که در چه موقعیت اقتصادی باشیم تا این معامله دارای سود بیشتر و …

آشنایی با مزایای پیش خرید آپارتمان و فرصت ها ادامه مطلب »