پروژه المپیا سنتر

پروژه تجاری و اداری المپیا سنتر واقع در میدان المپیک

پروژه تجاری و اداری المپیا سنتر در میدان المپیک معرفی شده است که مالک زمین بخش خصوصی به همراه شهرداری است و پیمانکار آن شرکت آکام سازه می باشد که بعد از تعاونی کاشانه فرتاک که موفق به انجام تعهدات خود نشده است، پروژه را در اواخر سال 1400 تحویل گرفته است. این پروژه در …

پروژه تجاری و اداری المپیا سنتر واقع در میدان المپیک ادامه مطلب »