قیمت روز امتیاز پروژه چیتگر ارتش در منطقه 22

عمده پروژه های تعریف شده ارتش برای ساخت و ساز مسکن در محدوده چیتگر منطقه 22 تهران میباشد و علت آن نیز مالکیت زمین های آن توسط ارتش است . این دسته از پروژه ها توسط تعاونی های مختلفی زیر نظر بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) در حال اجرا میباشند که مربوط به اعضای همان ارگان …

قیمت روز امتیاز پروژه چیتگر ارتش در منطقه 22 ادامه مطلب »