فروش آپارتمان در منطقه 22 تهران چیتگر

منطقه 22 تهران به عنوان آخرین محدوده ضمیمه شده به شهرداری تهران بیشترین آمار فروش و ساخت و ساز را دارا میباشد . عمده زمین های این محدوده در اختیار ارگانهای دولتی علی الخصوص نظامی بوده که بیشترین آمار ساخت و ساز در این محدوده توسط تعاونی های مسکن این منطقه انجام شده است. پروژه …

فروش آپارتمان در منطقه 22 تهران چیتگر ادامه مطلب »