تعاونی عرش گستر همت

تعاونی عرش گستر همت

شركت تعاوني انبوه سازان عرش گستر همت در تاريخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۵۴۸۹۷۶ با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۷۰۷۲۶۰ به ثبت رسیده است. بر طبق آخرین تغییرات این شرکت آقاي نوربخش دوستان نژاد به سمت رئیس هیات مدیره و  آقاي عبدالحميد صفري اصل مدیر عامل این تعاونی می باشند. این شرکت در حال حاضر 2 پروژه …

تعاونی عرش گستر همت ادامه مطلب »