تعاونی مسکن فراگستر امید یاران 27

شرکت تعاونی مسکن فراگستر امید یاران 27

تعاونی مسکن فراگستر امید یاران 27 در تاریخ 1370/7/21  به شماره ثبت ۸۶۱۰۲ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۳۰۵۴۷۶ به ثبت رسیده است و مدیرعامل این شرکت تعاونی آقای منوچهر اشتری و رئیس هیات مدیره آقای مجید صبری می باشد. این شرکت تعاونی یکی از زیر مجموعه های تعاونی محمد رسول الله می باشد. این تعاونی در …

شرکت تعاونی مسکن فراگستر امید یاران 27 ادامه مطلب »