شرکت سازه پندار ابنیه الغدیر

شرکت سازه پندار ابنیه الغدیر: اطلاعات تعاونی

شرکت با مسئوليت محدود سازه پندار ابنيه الغدير در تاريخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۵۵۵۳۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۰۲۰۳۹۴ به ثبت رسیده است. آقاي امير مهيار طاهرخانچی تبریزی به سمت مديرعامل بصورت نامحدود و آقاي محمدرضا تيموري به سمت رئیس هیات مدیره منصوب گشته اند. این شرکت ماهیت تعاونی ندارد و پروژه ای با نام …

شرکت سازه پندار ابنیه الغدیر: اطلاعات تعاونی ادامه مطلب »