تعاونی نامی اریکه پارسیان

تعاونی نامی اریکه پارسیان: اطلاعات شرکت و پروژه ها

تعاونی نامی اریکه پارسیان با شماره ثبت ۳۸۳۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۶۴۶ در سال 1392 تاسیس گردیده است. آقاي مهدي باقري طادي به سمت رئیس هیات مدیره و آقاي محمد امين رياضي به شماره ملي ۰۰۶۲۵۴۵۰۱۹ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره منصوب شده اند. آخرین سرمایه ثبت شده این شرکت 2 میلیارد تومان …

تعاونی نامی اریکه پارسیان: اطلاعات شرکت و پروژه ها ادامه مطلب »