شرکت تعاونی مسکن

شرکت تعاونی مسکن چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

اگر قصد خرید آپارتمان داشته باشید ممکن است با پروژه های تعاونی ساز آشنا شده باشید که شکل ساخت و شرایط خرید از آنها با پروژه های شخصی ساز متفاوت است.این دسته از تعاونی ها که در منطقه 22 تهران حضوری بسیار پررنگ دارند و علت ان نیز مالکیت عمده زمین های این محدوده توسط …

شرکت تعاونی مسکن چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ ادامه مطلب »