تعاونی ابنیه همت

تعاونی ابنیه همت:سازنده لکسون،فرزانگان،البرز،زاگرس،الوند

شرکت تعاونی ابنیه همت در تاریخ 99/1/22 به شماره ثبت ۴۲۴۰۷۴ و شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۴۱۳ به ثبت رسیده است. مدیر عامل این تعاونی آقاي محمدعلي قاسمي خاوه و آقاي پرويز جعفري قلعه جوقي به سمت رئیس هیات مدیره میباشد سرمایه ثبت شده این شرکت در تاریخ دی ماه سال 1402 مبلغ  106 میلیارد تومان میباشد. …

تعاونی ابنیه همت:سازنده لکسون،فرزانگان،البرز،زاگرس،الوند ادامه مطلب »