شرکت الدوز آذربایجان

شرکت الدوز آذربایجان: معرفی شرکت و پروژه ها

شرکت ساختمانی اولدوز آذربايجان (سهامي خاص) که در تاريخ ۲۹/۳/۸۵ تحت شماره ۱۹۶۴۳ در اين اداره به ثبت رسيده است. این شرکت در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی در شهر اردبیل و تهران فعالیت داشته است. این شرکت در حال حاضر چندین پروژه به اتمام رسانده است که ما در این مطلب به بررسی کلی …

شرکت الدوز آذربایجان: معرفی شرکت و پروژه ها ادامه مطلب »