پیش فروش چیست

شرایط خرید خانه پیش فروش در تهران

پیش فروش به معنای خرید خانه ای در حال ساخت است که مدت زمان ساخت آن برای چند ماه الی چند سال دیگر است و در طی مدت زمان ساخت شرایطی با سازنده مشخص میشود که مبلغی را بصورت اولیه پرداخت نمایید و مابقی را در طول مدت زمان ساخت بصورت اقساطی پرداخت نمایید. اگر …

شرایط خرید خانه پیش فروش در تهران ادامه مطلب »