شارژ ماهیانه برج های چیتگر

شارژ ماهیانه برج های چیتگر چقدر است؟

اگر گذرتان به منطقه 22 تهران چیتگر افتاده باشد قطعا با برج های زیادی مواجه شده اید و هر طرف سرتان را بچرخانید برج های بلندی مشاهده مینمایید که در حال حاضر این منطقه دارای بیشترین تعداد برج های بلند در کل کشور است. حال برای شما سوال پیش آمده که شارژ ماهیانه برج های …

شارژ ماهیانه برج های چیتگر چقدر است؟ ادامه مطلب »