سند تعاونی چیست و چه تفاوتی با سند تک برگ دارد

سند تعاونی چیست و چه تفاوتی با سند تک برگ دارد

بسیاری از پروژه های ساختمانی که در قالب تعاونی ساخته می شوند دارای سند تعاونی هستند و این نوع سند به این معنی است که معاملات در قالب قراردادی در تعاونی سازنده انجام می شود تا زمانی که سند تک برگ صادر شود. علت وجود داشتن سند تعاونی در ماهیت ساخت است که به صورت …

سند تعاونی چیست و چه تفاوتی با سند تک برگ دارد ادامه مطلب »