زمان تحویل پهنه بی چیتگر (سروستان): برج های N,D,B,G

پهنه بی چیتگر یا شهرک ارتش که محل ساخت و احداث تعداد زیادی از پروژه های مربوط به ارتش با نام های N,D,G و B میباشد. این تعداد برج ها در حال حاضر نسبت به دیگر پروژه های در حال ساخت در چیتگر دارای موقعیت مناسبی میباشند و همچنین شرایط خرید آنها نیز بسیار مطلوب …

زمان تحویل پهنه بی چیتگر (سروستان): برج های N,D,B,G ادامه مطلب »