محدود کردن سایتهای آگهی مسکن راه حلی موقتی است

رکود مسکن 1402 بهترین فرصت برای خریداران

طبق پیش بینی های اوایل سال با توجه به رکود بازار مسکن میتوان گزینه های بسیاری را برای سرمایه گذاری پیدا نمود ولیکن مشکل این است که بازارهای دیگر نیز به همین حالت در آمده اند و پول نقد که در سال گذشته نگه داشتن آن میتوانست ریسک زیادی به همراه داشته باشد در حال …

رکود مسکن 1402 بهترین فرصت برای خریداران ادامه مطلب »