گزینه های سرمایه گذاری متنوع 

رکود بازار به ضرر تعاونی های مسکن

رکود و یا رونق بازار چگونه میتواند بر روی تعاونی های مسکن تاثیر گذار باشد ؟ در این مطلب به بررسی این موضوع میپردازیم که نقش خریدار و فروشنده ها در پیشرفت یک پروژه مسکونی چیست و چگونه رکود بازار به ضرر تعاونی های مسکن تمام خواهد شد . البته نه همه ی آنها بلکه …

رکود بازار به ضرر تعاونی های مسکن ادامه مطلب »