خطرات پیش خرید آپارتمان چیست؟

سرمایه گذاری در ملک مخصوصا زمانی که قیمت ها تعادل ندارد یکی از بهترین گزینه ها برای بیمه کردن سرمایه شما و کسب سودی مضاعف است زیرا تعهدات ساخت و افزایش قیمت بر عهده سازنده ای است که از وی خریداری میکنید . در کنار این معامله پر سود مشکلاتی نیز وجود دارد که در …

خطرات پیش خرید آپارتمان چیست؟ ادامه مطلب »