خرید آپارتمان در تهران با 5 میلیارد تومان

با 5 میلیارد تومان در تهران چه آپارتمانی می توان خرید

ما در تهران برج همگام به تورم، مطالب جدیدی را منتشر می نماییم که مواردی که قابل خریداری تا سقف یک مبلغ می باشد را مشخص می نماییم و در حال حاضر آخرین مطلب با برای سقف خرید آپارتمان در تهران تا 5 میلیارد تومان است که البته باز هم مبلغ کمی در تهران برای …

با 5 میلیارد تومان در تهران چه آپارتمانی می توان خرید ادامه مطلب »