تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز

تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز

تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۰۴۴۷ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۱۱۲۹۵ به ثبت رسیده است. آقاي حسين متقي‌پور به سمت رئيس هيئت‌مديره و  آقاي حميدرضا شاه‌حسيني به سمت مديرعامل منصوب شده اند. این شرکت تشکیل شده از اعضای خلبانان و مهندسی پرواز شرکت هواپیمایی هما است و ارتباطی با خود …

تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز ادامه مطلب »