تعاونی مسکن نیروی دریایی ارتش: اطلاعات و معرفی پروژه ها

اگر به دنبال پروژه های ساختمانی اجرا شده و در حال اجرا توسط تعاونی مسکن نیروی دریایی ارتش (نداجا) هستید در این مطلب به معرفی و بررسی پروژه های این تعاونی به همراه دیگر پروژه هایی که مربوط به تعاونی های مختلف ارتش از قبیل نیروی زمینی و نیروی هوایی میباشد را نیز معرفی نموده …

تعاونی مسکن نیروی دریایی ارتش: اطلاعات و معرفی پروژه ها ادامه مطلب »