تعاونی مسکن اسکان گستر امید دژبان ارتش

تعاونی مسکن اسکان گستر امید دژبان ارتش

تعاونی مسکن اسکان گستر امید دژبان ارتش در سال در سال 1365 با شماره ثبت 59699 و شناسه ملی 10101047200 با ماهیت تعاونی به ثبت رسیده است. این تعاونی که از نام آن مشخص است تعاونی دولتی می باشد در منطقه 22 تهران فعال بوده و پروژه تحویل شده و در حال اجرا در کارنامه …

تعاونی مسکن اسکان گستر امید دژبان ارتش ادامه مطلب »