تعاونی سازه گستر چیتگر

تعاونی انبوه سازان سازه گستر چیتگر

شركت تعاوني انبوه سازان توسعه و عمران سازه گستر چيتگر در تاريخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۷۴۰ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۰۶۶۶۹ به ثبت رسیده است.  آقاي حبيب علي نژاد به سمت رئيس هيئت مديره و رضا صميمي به سمت مدیر عامل منصوب شده اند. این تعاونی در حال حاضر 2 پروژه معرفی نموده است که …

تعاونی انبوه سازان سازه گستر چیتگر ادامه مطلب »