شرکت تعاونی مسکن

تعاونی توسعه عمران سپاشهر: معرفی تعاونی و پروژه ها

شرکت تعاونی توسعه و عمران انصار سازور پایداران ابنیه شهر که با نام تعاونی توسعه عمران سپاشهر شناخته میشود در سال 1397 با شماره ثبت 6699 و شماره ملی 14007585777 تاسیس شده است و آقای علی محمدی مدیرعامل و حمید عتباتی به عنوان رئیس هیات مدیره این تعاونی میباشد. این تعاونی پس از انجام پروژه …

تعاونی توسعه عمران سپاشهر: معرفی تعاونی و پروژه ها ادامه مطلب »