قوانین جدید تراکم در منطقه 22

تراکم در منطقه 22 و طرح تفصیلی

به دلیل نیاز تهران به فضای ساخت ، وسیع ترین منطقه تهران که به منظور تامین نیاز تهران به فضای سبز ایجاد شده است با تعهد شهرداری به منظور حفظ و کنترل تراکم جمعیت در این منطقه به منظور اسکان سرریز جمعیت مناطق دیگر تهران اقدام به واگذاری تراکم در این محدوده اقدام نموده است …

تراکم در منطقه 22 و طرح تفصیلی ادامه مطلب »