رکورد افزایش اجاره مسکن در مردادماه سال 1402

تبدیل ملک یا سرمایه در شرایط فعلی به صلاح است ؟

در حال حاضر وضعیتی که در آن قرار داریم حاکی از آشفتگی بازار و بلا تکلیفی آینده اقتصادی آن است که باعث ایجاد موج هیجانی به منظور هجوم مردم به سرمایه گذاری دارایی های خود و تبدیل پول نقد شده است . البته به عقیده ما  کماکان بخش عمده ای از مردم نظاره گر بوده …

تبدیل ملک یا سرمایه در شرایط فعلی به صلاح است ؟ ادامه مطلب »