آپارتمان چند سال ساخت مناسب خرید است؟

آپارتمان چند سال ساخت مناسب خرید است؟

حتما برای شما سوال شده است که چه آپارتمانی با چه سنی مناسب خرید و سرمایه گذاری است اگر آینده آن را نیز بخواهید مد نظر داشته باشید. در نظر داشته باشید که در تهران بافت فرسوده و یا ساختمان هایی وجود دارند که می توانند در آینده نوسازی شوند و این یک دیدگاه برای …

آپارتمان چند سال ساخت مناسب خرید است؟ ادامه مطلب »