بهترین زمان برای خرید به قیمت مسکن

در حال حاضر با توجه به اخبار جدید که البته وضعیت مشابه آنرا در سالهای گذشته تجربه نموده ایم وضعیت مسکن به حالت رکود در آمده است و این حالت را میتوان بیشتر کسادی بازار دلالان نامید تا رکود بازار مسکن زیرا بیشترین کاهش قیمت ها مربوط به نقاطی است که در دست دلالان است …

بهترین زمان برای خرید به قیمت مسکن ادامه مطلب »