آشنایی با برج های نزدیک دریاچه چیتگر در منطقه 22

دریاچه چیتگر اولین ویژگی شاخص در منطقه 22 تهران است که برج های نزدیک آن در رقابت با یکدیگر برای داشتن دید و نزدیک بودن به آن هستند. نزدیک بودن به دریاچه یک ویژگی بسیار مهمی است که در شهر تهران تنها در منطقه 22 تهران وجود دارد و به همین دلیل است که برای …

آشنایی با برج های نزدیک دریاچه چیتگر در منطقه 22 ادامه مطلب »