برج های نزدیک ایران مال

برج های نزدیک ایران مال: آشنایی و معرفی پروژه ها

مرکز خرید ایران مال واقع در منطقه 22 تهران چیتگر، وسیع ترین مرکز خرید دنیاست بطوریکه حتی مجموع وسعت رتبه دوم و سوم در دنیا باز هم به اندازه ایران مال نخواهند رسید و در صورتی که با رتبه چهارم جدول جمع شوند تنها کمی از ایران مال بزرگتر خواهند بود. این مرکز خرید با …

برج های نزدیک ایران مال: آشنایی و معرفی پروژه ها ادامه مطلب »