برج الماس شیشه ای چیتگر

برج الماس شیشه ای چیتگر (برج B1) منطقه 22

برج الماس شیشه ای چیتگر 32 طبقه ( یا برج B1) با اسکلت فلزی میباشد که در پهنه بی چیتگر واقع شده است و جزو اولین برج های تحویل داده شده در این محدوده است و اجرای آن توسط تعاونی مسکن حفاظت اطلاعات ارتش بوده است. این پروژه در بلوار پژوهش واقع شده است که …

برج الماس شیشه ای چیتگر (برج B1) منطقه 22 ادامه مطلب »