اختلاف قیمت آپارتمان های بالا شهر و پایین شهر تهران

بازیابی توان خریداران مصرفی مسکن

بازار مسکن یکی از بازارهای غیر تخصصی شمرده میشود که ورود به آن برای عموم مردم امکان پذیر است . البته منظور از غیر تخصصی این نیست که ورود به آن نیاز به تخصص ندارد بلکه به عنوان یک نیاز که برای تمامی مردم وجود دارد میتواند گزینه سرمایه گذاری برای هر شخصی که پول …

بازیابی توان خریداران مصرفی مسکن ادامه مطلب »