بازار مسکن در انتظار نرخ ارز

در شرایط کنونی بازار مسکن در حالت رکود به سر میبرد و این موضوع از اوایل خرداد ماه آغاز گردید و تا کنون ادامه دارد و روند آن هر چه به امروز نزدیک تر شد حالت عمیق تری پیدا کرده است . اما مسئله این است که چرا این اتفاق در شرایط کنونی رخ داده …

بازار مسکن در انتظار نرخ ارز ادامه مطلب »