انتخاب واحد پروژه چیتگر

انتخاب واحد پروژه چیتگر به همراه آخرین شرایط

انتخاب واحد پروژه چیتگر برای آن دسته از افرادی که سهام 50 و 20 متری در اختیار دارند انجام میشود که شرایط آن به گونه ای است که با واگذاری سهام به مقداری که به یک واحد مسکونی برسد که حداقل متراژ 105 متری میباشد، میتوانند واحدهای خود را در پهنه بی و پهنه d …

انتخاب واحد پروژه چیتگر به همراه آخرین شرایط ادامه مطلب »