فنس کشی زمین های مروارید شهر

اطلاعات شرکت انبوه سازان عمارت مدرن ایرانیان

این شرکت انبوه سازان عمارت مدرن ایرانیان در تاریخ 19/11/1393 با شماره ثبت 467506 و شماره ملی 14004705330  تاسیس شده است . مدیر عامل این شرکت محسن فیروزی، خانم فهیمه شفق به سمت رئیس هیات مدیره و خانم مرضیه فیروزی به سمت نایب رئیس هیات مدیره منصوب شده اند. این تعاونی در حال حاضر تنها …

اطلاعات شرکت انبوه سازان عمارت مدرن ایرانیان ادامه مطلب »