اسم برج های چیتگر

اسم برج های چیتگر به تفکیک محله در منطقه 22

در ایران منطقه ای به اندازه چیتگر تهران وجود ندارد که دارای برج های بلند باشد و انگار که این منطقه یک شهر در کشوری دیگر است. برج های بلند مرتبه به همراه شهرسازی مدرن و لوکس در غربی ترین نقطه تهران و آخرین منطقه ضمیمه شده به شهرداری تهران یعنی منطقه 22 تهران چیتگر. …

اسم برج های چیتگر به تفکیک محله در منطقه 22 ادامه مطلب »