آخرین اخبار بحران مسکن در کشورهای خارجی

آخرین اخبار پروژه چیتگر ارتش از پیشرفت و قیمت ها

این مطلب بصورت جامع برای بروزرسانی آخرین اخبار پروژه چیتگر ارتش در منطقه 22 تهران است که توسط تعاونی های بتاجا در حال انجام است . این دسته از پروژه ها شامل چندین برج عظیم بصورت شهرکی میباشد که هر کدام توسط یک تعاونی خاص با شرایط متفاوت در حال ساخت و فروش است. در …

آخرین اخبار پروژه چیتگر ارتش از پیشرفت و قیمت ها ادامه مطلب »