عمران آبشار اسپادانا

شرکت عمران آبشار اسپادانا: اطلاعات و معرفی

شرکت عمران آبشار اسپادانا به شماره ثبت ۱۷۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۴۵۵ در سال 1381 به ثبت رسیده است. این شرکت تعاونی در واقع یک شرکت خصوصی متعلق به ارتش است که مسئولیت ساخت پروژه های ارتش در چیتگر را بر عهده دارد. در حال حاضر بر اساس آخرین تغییرات این شرکت آقاي جعفر آقايي …

شرکت عمران آبشار اسپادانا: اطلاعات و معرفی ادامه مطلب »