منبع قیمت گذاری برای مالکین

پروژه های پیش فروشی که بصورت کاردکس معامله میشوند

یکی از مهمترین مباحثی که در مورد پروژه های پیش فروش به عنوان ضمانت اجرا مطرح میشود تعهدات تعاونی یا شرکت سازنده به خریدار و سرمایه گذار پروژه است ولیکن در این مورد تخلفات و موارد بسیاری مشاهده میشود که همیشه موضوع اصلی بحث ما در بسیاری از پروژه ها میباشد که یک شرکت یا …

پروژه های پیش فروشی که بصورت کاردکس معامله میشوند ادامه مطلب »