تغییرات قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی

کاربری غیر مسکونی زمین های چیتگر

در این مطلب به بررسی این موضوع میپردازیم که چرا برخی از پروژه های پیش فروش واقع شده در منطقه 22 تهران به حالت مسکوت در آمده اند و روند پیشرفت آنها بر خلاف تبلیغات وسیع روز اول بسیار کند و یا بدون هیچ پیشرفتی میباشد . یکی از مهمترین دلایل این امر کاربری غیر …

کاربری غیر مسکونی زمین های چیتگر ادامه مطلب »