عوامل تغییر قیمت در بازار ملک

پیش فروش هایی که قانونی جلوه میدهند

مراجعین بسیاری به تهران برج رجوع میکنند و سوالاتی را مطرح میکنند که نشان دهنده گنگ بودن و سردرگمی آنها از وضعیت پیش فروش های منطقه 22 برای آنها میباشد . بسیاری از ابعاد را یا نمیدانند و یا اگر هم میدانند بطوریکه فروشنده خواسته به آنها منتقل کرده است . در این مقاله جامع …

پیش فروش هایی که قانونی جلوه میدهند ادامه مطلب »